به نام خدا
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
اداره استعدادهای درخشان خراسان رضوی
هنرستان استعداد های درخشان امیر کبیر

ضمن عرض تبریک قبولی شما دانش آموز عزیز در هنرستان سمپاد امیر کبیر خواهشمند است در ابتدا در این سامانه با دقت اطلاعات خود را تکمیل نموده و در زمان ثبت نام به همراه یکی از والدین و ارائه مدارک تحصیلی و مدارک مالی نسبت به ثبت نام قطعی و نهائی خود اقدام نمائید.

مطالب فوق را مطالعه نمودم و مورد تایید اینجانب می باشد.

آدرس آموزشگاه :معلم 53 نبش قائم مقام 31 تلفن38660670
آدرس کانالهای پیام رسان هنرستان امیر کبیر
تلگرام: sampad_amirkabir@